Termeni de utilizare

CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ DECLARAȚIE DE PRACTICI DE CONFIDENTIALITATE ÎNAINTE DE A UTILIZA SERVICIUL NOSTRU

aimerlab.com („Nostru”, „Noi” sau „Noi”) este format din pagini web care conțin informații furnizate de noi. Accesul dumneavoastră la Site vă este oferit condiționat de acceptarea de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții, împreună cu declarația noastră privind practicile de confidențialitate, care este încorporată aici prin această referință și găsită la („Termeni”). Dacă termenii acestui acord sunt considerați o ofertă, acceptarea este limitată în mod expres la acești termeni. Dacă nu sunteți de acord necondiționat cu toți termenii și condițiile acestui acord, nu aveți dreptul de a utiliza Site-ul/Clientul și orice alte servicii legate.

1. ACCES LA SERVICII

Vă rugăm să rețineți că ne rezervăm dreptul, la discreția sa, de a modifica acești Termeni în orice moment, după notificare. Puteți consulta oricând cea mai recentă versiune a Termenilor. Termenii actualizați sunt obligatorii pentru dvs. la data versiunii indicată în Termenii actualizați. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii actualizați, trebuie să încetați să utilizați serviciul aimerlab.com. Continuarea utilizării serviciului după data intrării în vigoare va constitui acceptarea dvs. a Termenilor actualizați.

2. MODIFICĂRI LA SITE/CLIENT

Puteți utiliza Site-ul/Clientul dacă și când acesta este disponibil. Nu garantăm disponibilitatea Site-ului/Clientului sau a unei anumite caracteristici. O anumită caracteristică poate fi o versiune pre-lansare și poate să nu funcționeze corect sau, în felul acesta, ar putea funcționa o versiune finală. Este posibil să schimbăm semnificativ versiunea finală sau să decidem să nu o lansăm. Ne rezervăm dreptul de a modifica, elimina, șterge, restricționa sau bloca accesul la, taxa pentru sau opri furnizarea integrală sau o parte a Site-ului/Clientului în orice moment, fără notificare.

3. CONȚINUT

Site-ul/Clientul aimerlab.com și orice alte servicii legate trebuie utilizate numai în scopuri private. Orice utilizare comercială a aimerlab.com este strict interzisă și va fi urmărită în instanță. Este singurul scop al aimerlab.com să creeze o copie a conținutului online descărcabil pentru uzul privat al utilizatorului („utilizare corectă”). Orice utilizare ulterioară a conținutului transmis de aimerlab.com, în special, dar nu exclusiv, facerea conținutului accesibil publicului sau utilizarea acestuia în scopuri comerciale, trebuie să fie convenită cu deținătorul drepturilor asupra conținutului respectiv descărcat. Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate pentru toate acțiunile legate de datele transmise de aimerlab.com. aimerlab.com nu acordă niciun drept asupra conținutului, deoarece acționează doar ca furnizor de servicii tehnice.

Site-ul/Clientul sau aplicațiile din Site/Client pot conține link-uri către site-uri web sau clienți terți („Site-uri/Client Link-uri”). Site-urile/Clientul Link nu sunt sub controlul nostru și nu suntem responsabili pentru niciun Site-ul legat, inclusiv orice conținut conținut într-un site legat sau orice modificări sau actualizări ale unui site legat. Vă oferim link-uri doar pentru comoditate, iar includerea oricărui link nu implică aprobarea noastră a site-ului sau a vreunei asocieri cu operatorii acestuia. Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate pentru verificarea legitimității utilizării sale a aimerlab.com. aimerlab.com oferă doar servicii tehnice. Prin urmare, aimerlab.com nu își asumă răspunderea față de utilizator sau de orice terță parte pentru permisiunea de a descărca conținut prin aimerlab.com.

Ne declarați și ne garantați că: (A) sunteți o persoană fizică (adică nu o corporație) și aveți vârsta legală pentru a încheia un contract obligatoriu sau aveți permisiunea părintelui dvs. pentru a face acest lucru și sunteți cel puțin 13 ani sau mai mult; (B) toate informațiile de înregistrare pe care le trimiteți sunt exacte și veridice; Și (C) veți menține acuratețea acestor informații. De asemenea, certificați că aveți permisiunea legală de a utiliza și accesa serviciile și vă asumați întreaga responsabilitate pentru selectarea și utilizarea și accesul la serviciile. Acest acord este nul acolo unde este interzis de lege, iar dreptul de acces la servicii este revocat în astfel de jurisdicții.

4. REPRODUCERI

Orice reproducere autorizată a oricărei informații conținute aici trebuie să includă notificări privind drepturile de autor, mărci comerciale sau alte legende de proprietate ale aimerlab, pe orice copie a materialelor realizate de dvs. Legile locale guvernează licența pentru Software și utilizarea acestui site web.

5. FEEDBACK

Orice conținut generat de utilizatori, inclusiv, dar fără a se limita la comentarii utilizatorilor, sugestii, idei sau alte informații legate sau fără legătură, furnizate de dvs. sau de orice altă parte sub formă de e-mail sau alte trimiteri către noi (cu excepția materialelor pe care le postați pe Serviciile în conformitate cu acești Termeni) (denumite în mod colectiv „Feedback”) nu sunt confidențiale și, prin prezenta, ne acordați nouă și filialelor și afiliaților noștri un drept neexclusiv, fără drepturi de autor, perpetuu, irevocabil și complet sub-licențiat de a folosi Feedback-ul dvs. și comentarii în orice scop fără compensație sau atribuire.

6. DESPĂGUBIREA

Veți apăra, despăgubiți și țineți de răspundere pe aimerlab, filialele, afiliații, partenerii și agenții de publicitate terți și directorii, ofițerii, agenții, angajații, licențiatorii și furnizorii respectivi ai acestora de și împotriva oricăror costuri, daune, cheltuieli și răspunderi ( inclusiv, dar fără a se limita la, onorariile rezonabile ale avocaților) care decurg din sau sunt legate de utilizarea de către dvs. a Serviciului, încălcarea de către dvs. a acestor Termeni sau a oricăror Politici sau încălcarea dvs. a oricăror drepturi ale unei terțe părți sau legislația aplicabilă.

7. RENUNȚAREA RESPONSABILITĂȚII DE GARANȚIE

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Site-ul și Conținutul sunt furnizate „CA AȘA ESTE”, „CU TOATE DEFECTELE” și „DATĂ DISPONIBIL”, iar întregul risc de utilizare și performanță rămâne cu dvs. aimerlab.com, furnizorii și licențiatorii săi NU FAC NICIO declarații, garanții sau condiții, exprese, implicite sau statutare și, prin prezenta, declină orice garanții implicite de vandabilitate, calitate comercială, adecvare pentru un anumit scop, titlu, distracție liniștită sau neîncălcare. În special, aimerlab.com, furnizorii săi și licențiatorii nu oferă nicio garanție că Site-ul sau Conținutul: (A) vor îndeplini cerințele dumneavoastră; (B) vor fi disponibile sau furnizate în mod neîntrerupt, în timp util, sigur sau fără erori; (C) orice informație sau conținut obținut prin intermediul SITE-ului va fi corect, complet, sau de încredere; sau (D) că orice defecte sau erori din acestea vor fi corectate. Tot Conținutul pe care îl descărcați sau obțineți prin intermediul Site-ului este accesat pe propriul risc și veți fi singurul responsabil pentru orice daune sau pierderi care rezultă din aceasta. Este posibil să aveți drepturi suplimentare în temeiul legilor locale pe care ACESTE TERMENI nu le pot modifica. În special, în măsura în care legislația locală implică termeni statutari care nu pot fi excluși, ACEI termeni sunt considerați încorporați în acest document, dar răspunderea aimerlab.com pentru o încălcare a ACEI termeni statutari impliciti este limitată în conformitate cu și în măsura permisă. conform ACEI legislații. Este posibil să aveți drepturi suplimentare în temeiul legilor locale pe care ACESTE TERMENI nu le pot modifica. În special, în măsura în care legislația locală implică termeni statutari care nu pot fi excluși, ACEI termeni sunt considerați încorporați în acest document, dar răspunderea aimerlab.com pentru o încălcare a ACEI termeni statutari impliciti este limitată în conformitate cu și în măsura permisă. conform ACEI legislații. Este posibil să aveți drepturi suplimentare în temeiul legilor locale pe care ACESTE TERMENI nu le pot modifica. În special, în măsura în care legislația locală implică termeni statutari care nu pot fi excluși, ACEI termeni sunt considerați încorporați în acest document, dar răspunderea aimerlab.com pentru o încălcare a ACEI termeni statutari impliciti este limitată în conformitate cu și în măsura permisă. conform ACEI legislații.

8. CONTACT

Dacă aveți întrebări, plângeri sau reclamații cu privire la Servicii, ne puteți contacta la adresa de e-mail. [email protected] .